Oboz היא חברת נעליים אמריקאית חדשנית עם חזון פשוט
True to the Trail. מייסדי החברה פרשו בשנת 2007 ממספר מותגי נעליים גדולים והחליטו לייצר נעלי טיולים מעולות בטכנולוגיות מתקדמות, המיועדות באמת לשטח ומתוכננות על ידי אנשי שטח פעילים, בעלי נסיון רב והבנה של צרכי המטייל המודרני.
עובדי החברה גרים בלב האזור הפראי של מונטנה ושואבים מהטבע השראה וחזון. חזון הקורא להחזיר לסביבה בחזרה ולא רק לקחת ממנה. על כל נעל שנמכרת נוטעת Oboz עץ, ולא סתם עצים. בשיתוף עם הארגון הבינלאומי Trees for the Future ניטעים ברחבי העולם; באפריקה, אסיה ומרכז אמריקה, עצים מקומיים כדי לשמור על הסביבה הטבעית וכל המגוון הביולוגי המצוי בה.
בנוסף' תורמת החברה עודפי נעליים או נעליים שלא ניתן למכור לארגוני סיוע בינלאומים. כדוגמא אישית פועלת החברה לצמצום פליטת הפחמן בהליכי הייצור והשינוע. מרכז החברה פועל על אנרגיה מתחדשת המופקת בעזרת רוח. 
 
 

Oboz

Men's Traverse Mid BDry
נעל הליכה / טיולים קלה לגברים עם גפת רשת מחוזקת אטימה למים לתרמילאי שבילים  וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
Oboz Men's Bridger Mid BDry
נעל הליכה / טיולים קלה לגברים עם גפת עור נובוק אטימה למים לתרמילאים וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
Oboz Men's Sawtooth Mid BDry
נעל הליכה / טיולים קלה לגברים עם גפת עור נובוק אטימה למים לתרמילאי שבילים  וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
Oboz Men's Sawtooth Low
נעל הליכה / טיולים קלה לגברים עם גפת עור נובוק/רשת לתרמילאות על שבילים וטיולי יום עם משקל קל
Oboz Wm's Bridger Mid BDry
נעל הליכה / טיולים קלה לנשים עם גפת עור נובוק אטימה למים, לתרמילאים וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
Oboz Wm's Sawtooth Mid BDry
נעל הליכה / טיולים קלה לנשים עם גפת עור נובוק אטימה למים, לתרמילאי שבילים וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
Oboz Wm's Sawtooth Low
נעל הליכה / טיולים קלה לנשים עם גפת עור נובוק/רשת לתרמילאי שבילים  וטיולי יום עם משקל קל 
Oboz Wm's Sapphire Mid BDry
נעל הליכה / טיולים קלה לנשים עם גפת עור נובוק אטימה למים, לתרמילאים וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
 • Men's Traverse Mid BDry
  נעל הליכה / טיולים קלה לגברים עם גפת רשת מחוזקת אטימה למים לתרמילאי שבילים  וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
 • Oboz Men's Bridger Mid BDry
  נעל הליכה / טיולים קלה לגברים עם גפת עור נובוק אטימה למים לתרמילאים וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
 • Oboz Men's Sawtooth Mid BDry
  נעל הליכה / טיולים קלה לגברים עם גפת עור נובוק אטימה למים לתרמילאי שבילים  וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
 • Oboz Men's Sawtooth Low
  נעל הליכה / טיולים קלה לגברים עם גפת עור נובוק/רשת לתרמילאות על שבילים וטיולי יום עם משקל קל
 • Oboz Wm's Bridger Mid BDry
  נעל הליכה / טיולים קלה לנשים עם גפת עור נובוק אטימה למים, לתרמילאים וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
 • Oboz Wm's Sawtooth Mid BDry
  נעל הליכה / טיולים קלה לנשים עם גפת עור נובוק אטימה למים, לתרמילאי שבילים וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני
 • Oboz Wm's Sawtooth Low
  נעל הליכה / טיולים קלה לנשים עם גפת עור נובוק/רשת לתרמילאי שבילים  וטיולי יום עם משקל קל 
 • Oboz Wm's Sapphire Mid BDry
  נעל הליכה / טיולים קלה לנשים עם גפת עור נובוק אטימה למים, לתרמילאים וטיולי יום עם משקל קל עד בינוני